EN RELACIÓ AL PROJECTE DE LA FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ

COMUNICAT DE LA JUNTA DE L’AGRUPACIÓ DE PRODUCTORS D’ALL DE BELLTALL

La junta de l’Agrupació de Productors d’All de Belltall vol agrair a l’equip de govern del nostre municipi l’interès i el compromís al presentar, en el ple del passat 2 de setembre, una partida pressupostària per iniciar l’estudi tècnic que portarà a terme la Fundació Miquel Agustí, vinculada a l’UPC.

Aquest projecte neix de la jornada tècnica   que es va realitzar a Belltall el dissabte 26 de maig de 2018, organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Agrupació de Productors d’All de Belltall. Sota el títol “Conservació i millora de la varietat de l’all de Belltall” vàrem poder escoltar la  interessantíssima ponència “Conservació i millora agronòmica de les varietats tradicionals”,  a càrrec del Sr.  Joan Simó, de la Fundació Miquel Agustí.

L’objectiu d’aquest estudi és verificar la identitat del nostre all i les dificultats de la seva productivitat per tal d’aconseguir millores.

El mateix any 2018, des de l’Agrupació de productors  es va proposar fer una reunió conjunta amb els alcaldes/alcaldesses dels Ajuntaments de Passanant i Belltall, Forés, Rocallaura, Consell Comarcal, Fundació Miquel Agustí i Agrupació per tractar el tema, però per problemes d’agenda d’ajuntaments i Consell no es va arribar a portar a terme. Veient que aquest camí no donava fruits, es va presentar el projecte al Consell Comarcal els primers mesos de l’any 2019 (abans de les eleccions Municipals del mateix any). Aquest projecte es va derivar a Conca Activa perquè es presentés a la convocatòria del Projecte Leader, però no es va poder materialitzar en aquells moments i està pendent d’una nova convocatòria.

La nostra Agrupació celebra, doncs, que el nostre actual  ajuntament recolzi aquesta iniciativa i, després de les preguntes i apreciacions de la regidora Sra. Carme Amenós en el ple abans esmentat  volem remarcar les següents qüestions:

  • L’ any 2011, quan neix l’Agrupació, la collita d’all era minsa i preocupava la seva continuïtat.
  • Nous productors van iniciar-se en la producció de l’all.
  • La producció ha anat creixent.
  • S’ha posat en valor el nostre producte.
  • Hi ha hagut un gran ressò en els mitjans de comunicació: televisió, ràdio i premsa  escrita.
  • S’ha desenvolupat la Festa de l’all amb més afluència i més venda en cada convocatòria.
  • S’ha produït un increment de la demanda d’all de Belltall tant de particulars com de restauradors de prestigi i botigues que treballen amb productes Km 0.

Creiem que és fonamental, en aquests moments, utilitzar els mitjans tècnics i científics que tenim en el segle XXI per millorar la productivitat del nostre all. El món avança, no podem estancar-nos en el passat. Cal aprofitar la conjuntura actual, en què tenim força demanda, per animar a conrear alls i això passa per garantir bones collites i que el Govern del nostre país, la Generalitat de Catalunya, tingui unes bones polítiques per incentivar els recursos econòmics i les condicions de vida del món rural.